Jak zbudowane jest oko?

Wzrok jest jednym z najważniejszych zmysłów człowieka – to dzięki niemu możemy poznawać i podziwiać otaczający nas świat oraz skutecznie ocenić bieżącą sytuację. W toku ewolucji, natura obdarzyła nas niemal idealnym narządem wzroku – czyli okiem, które wraz z nerwem wzrokowym i ośrodkami mózgowymi pozwala nam przetwarzać odbierane bodźce i sprawia, że jesteśmy w stanie widzieć.

Najważniejszą częścią samego oka jest gałka oczna, która umożliwia percepcję impulsów w postaci światła docierającego z otoczenia. Jest ona kulą o niewielkiej średnicy, wypełnioną w dużym stopniu ciałem szklistym, czyli bezbarwnym i przezroczystym medium. Gałka oczna posiada dwa zasadnicze rejony – biegun przedni – mający styczność ze środowiskiem, oraz biegun tylny – schowany w oczodole. Samą gałkę oczną otaczają trzy błony, z których każda pełni niezwykłą rolę. Większą część błony zewnętrznej stanowi twardówka, której zadanie polega na ochronie narządu wzroku. Mniejszą – lecz nie mniej istotną – część wspomnianej błony stanowi rogówka położona na biegunie przednim gałki ocznej. Rogówka również spełnia funkcje ochronne, a ponadto – odpowiada za prawidłowe załamywanie światła docierającego do oka. Druga, środkowa błona kontroluje ilość światła docierającego na siatkówkę oraz odpowiada za odpowiednie odżywienie gałki ocznej – z tego względu nazywana jest naczyniówką. Błona ta w przedniej części oka przechodzi w ciało rzęskowe – którego funkcją jest podtrzymywanie i zmiana napięcia soczewki – natomiast w biegunie przednim – w tęczówkę. Tęczówka jest barwną częścią oka, której kolor w przypadku człowieka wykazuje dużą zmienność osobniczą. Poprzez kurczenie się i rozszerzanie w odpowiedzi na warunki środowiska, kontroluje ilość światła docierającego przez źrenicę na siatkówkę. Trzecia błona, wyścielająca gałkę oczną od wewnątrz nazywana jest siatkówką i to w jej obrębie zlokalizowane są komórki fotoreceptorowe – pręciki i czopki.

Oprócz wymienionych elementów, narząd wzroku posiada również szereg struktur dodatkowych. Zbudowany z komórek mięśniowych aparat ruchowy umożliwia poruszanie okiem, zaś aparat ochronny – w którego skład wchodzą między innymi powieki, rzęsy czy narząd łzowy – odpowiada za jego bezpieczeństwo. Całość dopełnia nerw wzrokowy, który ma swój początek w tylnym biegunie gałki ocznej, i który przekazuje odbierane bodźce do kory mózgowej.