Oczomyjka – Profesjonalne myjki do oczu

oczomyjkaSą takie branże i instytucje, których profil działalności wymaga obcowania z mogącymi wywołać na przykład oparzenia substancjami chemicznymi lub pyłami, opiłkami lub innymi materiałami mogącymi dostać się do oczu lub pokryć skórę. Aby uniknąć potencjalnie bardzo groźnych lub nawet śmiertelnych oparzeń, lub uszkodzeń mechanicznych należy ciało albo narządy niezwłocznie oczyścić. Dobrze jest to uczynić bez pocierania i w dodatku pod bieżącą wodą. Takie założenia regulowane są polskim prawem i przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Dlatego właśnie powstało bardzo proste w swej konstrukcji urządzenie o nazwie oczomyjka. Fachowo można ten wynalazek znaleźć również pod nazwą „natrysk bezpieczeństwa”. Ostatnio też pojawiają się na rynku stosunkowo niedrogie natryski połączone ze sobą – na przykład prysznic bezpieczeństwa z oczomyjką na elastycznym wężu. Warto dodać, że oczomyjka lub podobny wynalazek w swym założeniu musi być prosty do uruchomienia i zazwyczaj przepływ wody uruchamia się łatwą do znalezienia „na ślepo” wajchą lub klapą wielkości dłoni.

Oczomyjka to tak zwane urządzenie awaryjne, którego celem jest natychmiastowa ochrona osób mogących mieć bezpośredni kontakt z substancjami żrącymi, toksycznymi, tzw. niebezpiecznymi lub wysoką temperaturą. Jej zadaniem jest wyeliminowanie z ciała ludzkiego tych substancji mogących wywołać trwałe uszkodzenia narządów, poparzenia lub nawet śmierć. Myjki do oczu stanowią obowiązkowe wyposażenie tzw. stanowisk ratunkowych znajdujących szerokie zastosowanie we wszelkiego rodzaju laboratoriach i pracowniach chemicznych, w przemyśle odlewniczym, lakierniczym, hutniczym i chemicznym, w zakładach, w których podczas produkcji pojawiają się drobne opiłki albo drobny pył oraz w stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków.

Tak więc każdy, kto prowadzi zakład lub laboratorium chemiczne lub jakąkolwiek inną działalność obcującą ze szkodliwymi substancjami, temperaturą, bądź pyłem, powinien zainwestować w oczomyjkę. Można je nabyć już za kilkaset złotych, a połączona myjka do oczu z prysznicem bezpieczeństwa to koszt około tysiąca złotych wzwyż.